ไฟสายยาง ROPE LIGHT PHILIPS 31087 สีวอร์มไวท์ 50เมตร