ประตูน้ำทองเหลือง SANWA 1 1/2 นิ้ว สีทองเหลือง/เขียว